December, life is full….

september-november-207Part of this blog needs to be in Swedish, this is a quote from my personal history: “December är tänkt att vara en månad när man ger och känner glädjen av att ge. Stressen av att inte nå fram till alla jag möter och på så sätt snabbt få in medel till att ge de kenyanska eleverna Teresiah och Sarah ekonomiskt stöd var en utmaning. På slutet så gavs möjligheten att ta emot en mängd barnkläder av två blivande studenter i Halmstad tillika mina PA elever som inte kunde bära med sig alla barnkläder de samlat in till barnhemmet Zdroje i Polen, dit de åkte i november. De gav mig kläderna för distribution bland behövande genom mitt kontaktnät i kyrkan. På bilden ser man hur jag och min fru sorterade, kläderna lades i högar efter storlekar. Paketen gavs sedan till familjer med behov genom våra vänners försorg. Kläderna mottogs med tacksamhet och de som överlämnade paketen var även de tacksamma för möjligheten. Som ett led i denna kedja av händelser mottog jag donationer på 1100 SEK av de “överlämnande familjerna” som i sin tur kunde vara med att betala Teresiahs och Sarahs studieskuld. Allt vad vi gör har betydelse och det är viktigt att göra det goda man känner inom sig vara det riktiga. Det finns alltid utvägar, bara man ser och tar de möjligheter man får att göra gott.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s